Īpašās intimitātes izglītotāji

Uzsākt e-kursu

"Invaliditātei nav jāizslēdz cilvēks no pieejas visām dzīves jomām".Emma Thompson

Hronoloģija

1
Starptautiskā tikšanās 1

Starptautiskā tikšanās 2
2

3
Starptautiskā tikšanās 3

Apmācību aktivitāte
4

5
Starptautiskā tikšanās 4
  • 2020. gada februāris
  • Nikosia (Kipra)
  • Uzņēmējorganizācija: COMCY
  • Programme / Summary

Apmācību aktivitāte
6

7
Starptautiskā tikšanās 5